Financieel steunen


Het uitgangspunt voor Netwerk Serve the City Utrecht is dat haar werk voor mensen in Utrecht mogelijk gemaakt wordt door ondersteuning vanuit de stad Utrecht en door mensen die ons werk een warm hart toedragen.
Voor de eerste projectjaren ontvangen we bijdragen van het Oranjefonds, KANS-fonds en het VSB-fonds. Daarnaast hebben we bijdragen ontvangen van o.a. de gemeente Utrecht en enkele kerken. Om ons uitgangspunt te realiseren willen we in de komende jaren financieel gedragen worden door een lokaal netwerk, zoals bedrijven, kerken, de gemeente en donateurs. 

Het genereren van inkomsten gaat niet vanzelf. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar mensen, organisaties en groepen die financieel bijdragen aan de hulp aan kwetsbare mensen in Utrecht (zoals bijvoorbeeld eenzame ouderen, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking etc). Zo maken Utrechters mogelijk dat Netwerk Serve te City continuïteit kan bieden in het verzorgen van hulp en netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk hebben.
 

 

Financiële bijdrage

Wil je een financiële bijdrage leveren aan het werk van Netwerk Serve the City Utrecht? Dat kan door een eenmalige bijdrage te doen of door structurele donateur te worden door bijvoorbeeld een vast bedrag per maand over te maken. Donaties kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL75 INGB 0005 9220 72 ten name van Stichting Serve the City Utrecht.


De Club van 100

Per jaar steun je Netwerk Serve the City Utrecht met een bedrag van € 100,-. Zo bouw je mee aan het werk van Netwerk STCU en daarmee aan de stad Utrecht. Wanneer je lid wordt van deze Club van 100 word je uitgenodigd voor een jaarlijkse borrel waarin je meegenomen wordt in het verhaal van Netwerk Serve the City Utrecht. Je leert de verhalen van de vrijwilligers en hulpvragers kennen en krijgt zo een kijkje in het leven van deze mooie mensen. Wil je lid worden van de Club van 100? Laat hieronder je naam en emailadres en eventueel een bericht achter, en dan nemen we contact met je op! 

[{"id":"1989","field_id":"2275","field_value_id":null,"type":"value","comparison_type":"validation","comparison_id":"0","comparison_validation":"mandatory","comparison_value":null,"target_type":"error","target_id":null,"error":"Dit veld is verplicht."}]
[{"id":"1990","field_id":"2276","field_value_id":null,"type":"value","comparison_type":"validation","comparison_id":"0","comparison_validation":"mandatory","comparison_value":null,"target_type":"error","target_id":null,"error":"Dit veld is verplicht."},{"id":"1991","field_id":"2276","field_value_id":null,"type":"value","comparison_type":"validation","comparison_id":"0","comparison_validation":"email","comparison_value":null,"target_type":"error","target_id":null,"error":"Dit is geen geldig e-mailadres."}]
[]

 

Bedrijven

Bedrijven die ons willen sponsoren of partner willen worden, kunnen contact met ons opnemen, zodat we kunnen overleggen op welke wijze we uw bedrijfsnaam kunnen vermelden. Bedrijven mailen met: info@stcutrecht.nl
 

ANBI

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51183765 en zijn als ANBI geregistreerd bij de Belastingdienst. Je gift aan Netwerk Serve the City is daarom van de belasting aftrekbaar.