Doel en missie


De missie van Netwerk Serve the City Utrecht is een Utrechtse samenleving waarin jongeren actief betrokken zijn bij hun stadsgenoten.

De missie is opgedeeld in twee concrete doelstellingen:
1. Hulp en netwerk bieden aan mensen met geen of weinig netwerk
-Verbinding leggen tussen vrijwilligers (jongeren) en hulpvragers (kwetsbare mensen)
-Ontmoeting faciliteren tussen verschillende doelgroepen
- Snelle hulp bij kortstondige en/of incidentele (praktische) hulpvragen van kwetsbare mensen
2. Jongeren zetten zich vrijwillig in voor de medemens
- Laagdrempelig vrijwilligerswerk faciliteren
-Het voeden van intrinsieke motivatie
-Actief burgerschap ontwikkelen