Netwerk Serve the City Utrecht
Jaarverslag 2015

 
Vliegend hertlaan 4a
3526 KT Utrecht                              
Kamer van Koophandel: 51183765Facebook.com/stc030
info@stcutrecht.nl
‚Äčwww.stcutrecht.nl
Bank: NL75 INGB 0005922072                 
Twitter.com/stcutrecht
Tel 06-57802700 / 06-57803335


Voorwoord
 
Het jaar van de overgang, zo kun je 2015 typeren. Halverwege 2014 kwam het werk van Serve the City zo goed als stil te liggen. Na een aantal doorstartgespreken mocht eind juli 2015 het stokje overgenomen worden door een volledig nieuw bestuur. Een nieuwe manier van werken werd uitgedacht.
Serve the City maakte een doorstart als ‘Netwerk Serve the City Utrecht’ en begin 2016 hopen we 2 nieuwe pioniers als coördinatoren in dienst te nemen. Zij zullen een netwerk aan gaan sturen van jonge vrijwilligers die iets willen gaan betekenen voor kwetsbare Utrechts met weinig of geen netwerk.
Dit jaar zal er dus maar een kort jaarverslag zijn omdat er weinig gebeurd is.
We hebben er zin in om in 2016 weer actief te kunnen zijn voor de Utrechtse samenleving en zien hoopvol uit naar wat 2016 gaat brengen.

 
Inhoudelijk jaarverslag – 2015
 
Doorstart Serve the City Utrecht
In januari 2015 heeft er een inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden met als doel om nieuwe bestuursleden te vinden voor STCU om een doorstart van de stichting  mogelijk te maken. De activiteiten van STCU lagen toen al enige tijd stil. De KerstOutreach had in 2014 nog wel plaatsgevonden. Uit deze bijeenkomst zijn de huidige drie bestuursleden voortgekomen en is besloten om de koers van STCU te verleggen en aansluiting te zoeken bij Inspiratienetwerk TijdVoorActie. 
 
Activiteiten 2015
In 2015 heeft de focus voornamelijk gelegen op het vinden van een nieuw bestuur. Nadat dit bestuur is aangetreden in augustus 2015 hebben de bestuursleden zich voornamelijk gefocust op het schrijven van een projectplan en het binnenhalen van financiering om het projectplan te kunnen uitvoeren. Zij hebben hierbij ondersteuning gehad vanuit TijdVoorActie.
De activiteit die in 2015 heeft plaatsgevonden is de KerstOutreach. Zo’n 170 (met name) studenten gingen aan de slag bij de jaarlijkse KerstOutreach. Mensen op de Stadhuisbrug konden genieten van een prachtig kerstkoor en warme chocolademelk, op de Oude Gracht kregen mensen een roos met een kaart. De kaart was niet voor jezelf, maar om weg te geven aan iemand die wel een steuntje kan gebruiken. Verderop in de stad werd er een maaltijd gekookt voor ruim 100 asielzoekers, spelletjes gedaan met ouderen, kerstkoekjes gebakken met verstandelijk gehandicapten en nog veel meer. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel in de sociëteit van NSU.
We kijken terug op een gezellige en drukke KerstOutreach waar weer diverse nieuwe contacten gelegd konden worden.
                                                                              


                                      

Financieel overzicht 2015

Vanaf september 2014 is STC Utrecht niet meer actief geweest met het organiseren van projecten, op de KerstOutreach 2014 na. Ook in 2015 is er op financieel gebied weinig gebeurd. Alleen de jaarlijkse KerstOutreach 2015 heeft plaatsgevonden. Daarnaast bleven wel de structurele kosten die een stichting met zich meedraagt en ziet u de afhandeling van openstaande bedragen uit voorgaande boekjaren in het overzicht terug.
In 2014-2015 is er, in samenwerking met het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie hard gewerkt aan een doorstart. Dit heeft erin geresulteerd dat de stichting eind juli 2015 is overgenomen en er een nieuw bestuur is aangetreden.

Hieronder ziet u de balans en de resultatenrekeningvan het boekjaar 2015. 
Bestuur Netwerk Serve the City Utrecht

Voorzitter

LarissaExalto
larissa@stcutrecht.nl
 
Secrataris
Fransien Zwerver
fransien@stcutrecht.nl
 
Penningmeester
RebekkaSystma
rebekka@stcutrecht.nl
 
Coördinatoren m.i.v. 1-2-2016
Joanne van der Giesen en Eline Boersema 
joanne@stcutrecht.nl/ 06 - 57802700
Eline@stcutrecht.nl / 06 - 57803335

Samenwerkingspartners: