ANBI PUBLICATIE

 

Algemeen

Stichting Serve The City Utrecht
RSIN nummer: 823137946
Rekeningnummer: NL75 INGB 0005 9220 72 tnv Stichting Serve the City Utrecht
ANBI-status: ja

 

Contact

Website: www.stcutrecht.nl
Mail: info@stcutrecht.nl
Telefoon: 06-57803335 of 06-57802700
Postadres: Vliegend Hertlaan 4, 3526 KT Utrecht
Bezoekadres: Vliegend Hertlaan 4, 3526 KT Utrecht
 

Doelstelling

De missie van Netwerk Serve the City Utrecht is een Utrechtse samenleving waarin jongeren actief betrokken zijn bij hun stadsgenoten.

De missie is opgedeeld in twee concrete doelstellingen:

1. Hulp en netwerk bieden aan mensen met geen of weinig netwerk
- Verbinding leggen tussen vrijwilligers (jongeren) en hulpvragers (mensen met weinig of geen netwerk)
- Ontmoeting faciliteren tussen verschillende doelgroepen
- Snelle hulp bij kortstondige en/of incidentele (praktische) hulpvragen van kwetsbare mensen

2. Jongeren zetten zich vrijwillig in voor de medemens
- Laagdrempelig vrijwilligerswerk faciliteren
- Het voeden van intrinsieke motivatie
- Actief burgerschap ontwikkelen
 

Projectplan

Voor het meerjaren projectplan, klik hier.
 

Jaarverslagen

Voor het jaarverslag van 2015, klik hier.
Voor het jaarverslag van 2016, klik hier.
 

Bestuur

Het bestuur van Netwerk Serve the City Utrecht bestaat uit de volgende personen en bijbehorende functies:
Larissa Exalto (Voorzitter)
Guido van Beusekom (Secretaris)
Cédric van Harn (Penningmeester)
Joanne van Rees (algemeen bestuurslid)
(Zie tevens onze voorstelpagina)
 

Beloning bestuurders en personeel

Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning (ook geen vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen). Personeel van de stichting ontvangt salaris conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.