Onze visie


Netwerk Serve the City Utrecht gelooft dat we als stad en als samenleving betrokken mogen zijn. Maatschappelijke problemen worden vaak teruggebracht tot een getal. Maar een samenleving bestaat uit mensen, die elkaar nodig hebben. Elke inwoner van Utrecht mag weten dat hij of zij onderdeel is van de stad.  Iedereen is het waard om te ontvangen, en iedereen heeft iets om te geven. Zo maken vrijwilligers een verschil in de levens van andere inwoners van Utrecht. En dat doet natuurlijk ook wat met jezelf. Wie zich inzet voor een ander, verandert. Wie geeft, ontvangt. Jongeren hebben een belangrijk aandeel in de Utrechtse samenleving. Investeren in jongeren betekent investeren in de toekomst. STCU wil jongeren daarom stimuleren om zich actief in te zetten voor de medemens. Ontmoetingen tussen verschillende (groepen) mensen leidt tot wederzijds begrip en waardevolle verbondenheid. Vrijwillige inzet levert een bijdrage aan een stadscultuur vol diepgang, gemeenschap een onderlinge betrokkenheid, waarbij het dienen van de stad (actief burgerschap) een vanzelfsprekendheid is. Samen werken aan een mooier Utrecht!