Our donators


To organize Serve the City Utrecht events we need funds. Serve the City Utrecht is an independent organization and relies fully on donations by individuals, organizations, funds, churches and companies.

With great delight we present to you our donators:
 

2012


Skan Fonds

[Needs translation] Skanfonds wil mensen in kwetsbare posities de kans bieden om te participeren in de samenleving, zodat hun kwaliteit van leven verbetert. Vanuit een katholieke inspiratie en traditie staat het Skanfonds voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Daarom geven wij financiële bijdragen aan organisaties die zich richten op :

  • de versterking van sociale cohesie
  • de zorg voor kwetsbare mensen
  • het behoud van (im)materieel religieus erfgoed
Haëlla Stichting

[Needs translation] De Haëlla Stichting geeft steun aan projecten die vallen binnen de volgende aandachtsgebieden:

  • Geloof en Samenleving
  • Vrede en Mensenrechten
  • Milieu
  • Mensen in een achterstandsituatie
Stichting Rotterdam


[Needs translation] De Stichting Rotterdam is een Protestants-Christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op sociaal en cultureel terrein. De stichting is opgericht vanuit de visie om financiële bijdragen te leveren aan kerken, instellingen of groepen die op sociaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien.


 
Samenwerkingsverbanden


Serve the City Utrecht is member of the Diakonaal Platvorm UtrechtThese churches are supporting our promotional activities:


Crossroads Utrecht
City Life Church Utrecht
Pniël kerk + Triumfatorfkerk
Holy Trinity Utrecht Anglican Church
Crossroads International Church
We would be very happy to list your church or organization here as well!