Diaconal Platform Utrecht [needs translation]**

**only in Dutch language available (Please click on Dutch Language for the best updated version)


Sinds 2012 is Serve the City Utrecht aangesloten bij het Diaconaal Platform Utrecht.

Diaconaal Platvorm Utrecht

Het Diaconaal Platform Utrecht (DPU) wil kerken en christelijke organisaties verenigen in hun opdracht om in navolging van Christus Zijn liefde zichtbaar te maken door samen te werken aan het welzijn van de stad en haar inwoners

Het DPU wil een platform zijn van ontmoeting, kennis- en informatie-uitwisseling en wil initiatieven bij elkaar brengen en samenwerking bevorderen.

Zie tevens de website van het DPU.

Bekijk hier de aan het DPU deelnemende organisaties.